צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Plan1
1500 MB Disk Space, 30000 MB Bandwidth / Month, 5 Domain Hosting, Website Builder, Daily Backup, Application Firewall etc.
Rs.1,000.00 INR חודשי
Rs.3,000.00 INR רבעוני
Rs.6,000.00 INR חצי שנתי
Rs.10,000.00 INR שנתי
Rs.20,000.00 INR דו- שנתי
Plan2
3500 MB Disk Space, 70000 MB Bandwidth / Month, 10 Domain Hosting, Website Builder, Daily Backup, Application Firewall etc.
Rs.1,500.00 INR חודשי
Rs.4,500.00 INR רבעוני
Rs.7,500.00 INR חצי שנתי
Rs.14,990.00 INR שנתי
Rs.29,980.00 INR דו- שנתי
Plan3
5500 MB Disk Space, 110000 MB Bandwidth / Month, 15 Domain Hosting, Website Builder, Daily Backup, Application Firewall etc.
Rs.2,000.00 INR חודשי
Rs.5,500.00 INR רבעוני
Rs.11,000.00 INR חצי שנתי
Rs.19,990.00 INR שנתי
Rs.39,980.00 INR דו- שנתי
Plan4
10500 MB Disk Space, 210000 MB Bandwidth / Month, 25 Domain Hosting, Website Builder, Daily Backup, Application Firewall etc.
Rs.2,200.00 INR חודשי
Rs.6,600.00 INR רבעוני
Rs.13,200.00 INR חצי שנתי
Rs.24,990.00 INR שנתי
Rs.49,980.00 INR דו- שנתי